ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

WATCH VIDEO

Ο Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Αθηνών “ο Ήφαιστος” είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1935 με σκοπό την παροχή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΑΡΧΙΚΗ_PHOTO_2 (Large)

15

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ο ιστορικός φορέας γύρω από την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση

Ο Ήφαιστος ιδρύθηκε το 1935 με σκοπό την παροχή τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Συνεισφορά

Από το 1935, προσφέρουμε στην κοινωνία

Εκπαιδευτικές Υποδομές

200τμ άμεσα εκμεταλεύσιμα

Πιστοποιημένο Κέντρο

Aναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ

Εξειδικευμένη Δικτύωση

Μέσα από 87 έτη δράσεων και παρουσίας